OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skal man være medlem for at køre?

Nej, du skal ikke være medlem for at køre. Du skal dog have oprettet en gratis profil i vores system, hvorefter du kan vælge mellem Pay & Play (349 dkk/time) eller et abonnement der passer dig.

Tilmelding kan ske gennem https://www.p1esport.com/bliv-medlem/ eller ved fremmøde i klubben på Adelgade 11, 1304 København K.

Kan man få en gratis prøvetime?

Det er ikke muligt at få en gratis prøvetime. Du er dog meget velkommen til at komme forbi til en snak og se klubben an.

Abonnementer
Vores abonnement er på 249 dkk/måned.
Se mere om abonnementet på – https://www.p1esport.com/bliv-medlem/.

Pay & Play
Alternativt kan du booke en Pay & Play til 349 dkk/time. Læs mere om dette på – https://www.p1esport.com/payandplay/.

Hvilke spil kan man køre?

P1 Esport holder sig hele tiden ajour med de nyeste sim racing spil.

Lige nu køres der F1 og iRacing.

Ved iRacing skal du have din egen iRacing account.

Er der begrænsninger på vægt og højde?

Der er en begrænsning på maksimal højde 2,05 meter og vægt 125 kg.
Ligeledes bedes du altid følge vores instruktørers anvisninger for indstigning, brug og udstigning af Playseats.

Hvad hvis jeg er under 18 år?

Er du under 18 år, skal du have en af dine forældre til at melde dig ind og møde op i klubben ved indmeldelse.

Hvad hvis jeg gerne vil booke en ekstra time?

Hvis den efterfølgende time viser sig at være fri, kan du mod betaling booke den efterfølgende time. Prisen for den ekstra køretime afhænger af dit medlemskab.

Hvorfor kan jeg ikke booke køretid?

Der kan være flere årsager til hvorfor du ikke kan booke køretid.

Enten har du opbrugt dit antal af køretimer i en given uge, eller det kan skyldes at du forsøger at booke for langt ud i fremtiden.

Booking muligheder for P1 Medlemskab er 4 uger frem i tiden.

Det kan eventuelt også skyldes at dit betalingskort er blevet afvist – dette kan løses ved at opdatere dine betalingsoplysninger.

Hvordan opsiger jeg mit medlemskab?

Opsig medlemskab
For at opsige dit medlemskab skal du gå til – https://www.p1esport.com/udmelding/.
Vær gerne opmærksom på at dit opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned. Dette fremgår i medlemsbetingelserne.

Sæt medlemskab i bero
Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i bero, uden at det koster dig noget.

Må jeg medbringe venner eller familie?

Det er tilladt for venner og familie kortvarigt at opholde sig i ankomstområdet, klubben er dog forbeholdt medlemmer.

Må jeg medbringe mad og drikkevarer?

Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer.
Det er muligt at købe drikkevarer, snacks m.m. i klubben.

Hentes der børneattest?

Ja, der hentes børneattest for alle ansatte i klubben.

Attesten indhentes ved rekruttering, således at det kan sikres at alle ansatte har ren børneattest, og dermed ikke er dømt for overgreb mod børn og unge under 15 år. Dette gælder for både lønnede og frivillige stillinger hos os.

Hvert 2. år indhenter vi nye børneattester på ansatte, således at der løbende sikres rene attester.

Ønsker du at læse mere omkring lovgivningen for børneattester kan det gøres på følgende link – https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/520

Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på race@p1esport.com