HUSREGLER

PiEsports husregler, som en hver tid skal folges for alles bedste.

ADGANG TIL P1 ESPORTS LOKALER

¢ Der er kun adgang for medlemmer i P1 Esports lokaler.

¢ Familie og venner til medlemmer er velkomne til at opholde sig midlertidigt i ankomstomracet,
safremt det ikke generer medlemmer, personale og/eller undervisningen. Dette er op til

personalet at vurdere.

¢ Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video af andre medlemmer hos P1 Esport
eller af personalet uden forudgaende samtykke.

¢ Mobilsamtaler skal begrzenses — og skal altid forega i ankomstomradet.

¢ Hvis du vil hgre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte hgretelefoner. Du
ma ikke spille musik via hgjtaleren pa din telefon, pa pc eller lignende.

¢ Det er ikke tilladt at medbringe husdyr.
¢ Rygning er strengt forbudt.
¢ Vores abningstider skal overholdes. Det betyder, at lokalerne skal vere forladt ved lukketid.

GOD OPF@RSEL
¢ Tal altid i et sprog, der ikke generer eller stgder andre — og vis respekt for hinanden.

¢ Fglg altid personalets anvisninger. Disse star ikke til diskussion.
¢ Trusler og vold vil medfgre gjeblikkelig bortvisning samt udelukkelse fra P1 Esport.
¢ Det er ikke tilladt at baere tgj med banderelaterede budskaber.

PRODUKTER, MAD OG DRIKKE
¢ Fysiske produkter kgbt hos P1 Esport ombyttes ikke og tages ej heller retur.

¢ Det er ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke i P1 Esports lokaler.

¢ Mad og drikke k@bt hos P1 Esport kan indtages i lokalerne, men med respekt for udstyr
mv. Félg personalets anvisninger herom.

BEHANDLING AF UDSTYR
¢ Du skal behandle udstyr, m@bler, inventar mv. som var det dit eget.

e Efter undervisning skal du aflevere din Simracer ren, peen og ryddet.
¢ Du skal altid meddele personalet, hvis der er noget udstyr, der gar i stykker, er defekt eller
lignende.

MEDLEM

¢ Misbrug af medlemsskab, f.eks. til at skaffe adgang for ikke-medlemmer, vil medfgre
gjeblikkelig bortvisning samt udelukkelse fra P1 Esport. Hav altid billede legitimation pa dig imens
du eri vores center, da P1 Esport til en hver tid kan forlange at fa fremvist legitimation.